Нийслэлийн Замын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны талаарх санал асуулга авч байна.

160

Та QR кодыг уншуулан, эсвэл доорх холбоосоор судалгаандаа идэвхтэй хамрагдаарай.
https://docs.google.com/forms/d/1gvc5r_fw5VMETM9DPnjFxlArd-Aj3cr0Rdc-kvvxyoE/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true