-25 C
Улаанбаатар
2019 он 2 сарын 21
Нүүр Ил тод байдал

Ил тод байдал

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 05 дугаар сарын албан бичиг 464 280   266   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори 66 103 91 201 1 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 04 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 04 дүгээр сарын албан бичиг 347 224 213   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори 57 82 64 131 10 1 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 03 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 03 дугаар сарын албан бичиг 281 191 184 ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори 78 75 29 94 4 1

НИЙСЛЭЛИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭС БОЛОН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны...

2018 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 9 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ  209 156 50 21 11 161 17 1

2018 оны 8-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 8 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ  189 113 74 13 10 140  21

2018 оны 7-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 7 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ  127  86 37 24 11 78 14             3

2018 оны 6-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 6 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ  145  92 46 28   18 77 22 2

2018 оны 5-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 5 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ 149  107 42 31 20 76 19 2

2018 оны 4-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 4 сар Хугацаа хэтэрсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ 142 102 40 30 7 78 20

Цаг агаар

Улаанбаатар
clear sky
-25 ° C
-25 °
-25 °
75%
1kmh
0%
Баа
0 °
Бям
-3 °
Ням
-4 °
Дав
-2 °
Мяг
1 °
0